راه اندازی سوخاری کیلویی یا مرغ کنتاکی شما لازم دارید قبل از هر چیز وسایل سوخاری یا کنتاکی و تجهیزات وابسته به آن را فراهم نمایید. یکی از بهترین، کامل ترین کارخاه های تولیدی در این زمینه کارخانه روماکینگ است با چندین سال تجربه در نجهیزات آشپزخانه صنعتی.

در حال نمایش 2 نتیجه